تاریخ مبل در ایران | تاریخ تخت و صندلی در ایران | تاریخ تخت در ایران

تاریخ مبل ، تخت و صندلی در ایرانتاریخ تخت و صندلی دوران باستان آثار و مدارک باستان شناسی به جای مانده از فرهنگهای کهن در سرزمینها ...

ادامه مطلب

تاریخچه مبل کلاسیک - بخش 1 | طراحی مبلمان

تاریخچه مبل کلاسیک – بخش 1 | طراحی مبلمان

تاریخچه مبل کلاسیک - بخش1طراحی و ساخت مبلمان با توجه به مدارک و شواهد به جامانده از دوران نوسنگی نشان میدهد که از همان آغاز بشر د...

ادامه مطلب