تاریخ مبل در ایران | تاریخ تخت و صندلی در ایران | تاریخ تخت در ایران

تاریخ مبل ، تخت و صندلی در ایران تاریخ تخت و صندلی دوران باستان آثار و مدارک باستان شناسی به جای مانده از فرهنگهای کهن در سرزمینها ...

ادامه مطلب

مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک – بخش2

دوره مبلمان کلاسیک رنسانس: همراه با هنرهای دیگر ، رنسانس ایتالیایی قرن چهاردهم و پانزدهم یک تولد دوباره در طراحی مبلمان به شمار ...

ادامه مطلب

تاریخچه مبل کلاسیک - بخش 1 | طراحی مبلمان

تاریخچه مبل کلاسیک – بخش 1 | طراحی مبلمان

تاریخچه مبل کلاسیک - بخش1 طراحی و ساخت مبلمان با توجه به مدارک و شواهد به جامانده از دوران نوسنگی نشان میدهد که از همان آغاز بشر د...

ادامه مطلب