Shopping Bag
0
  • No products in the cart.
Type and press enter

All posts in: تاریخچه

تاریخ مبل ، تخت و صندلی در ایران تاریخ تخت و صندلی دوران باستان آثار و مدارک باستان شناسی به جای مانده از فرهنگهای کهن در سرزمینها ی گوناگون خاور میانه و آسیای غربی نشان می دهد ،که صندلی بعنوان وسیله ای برای نشستن از هزاران سال پیش به شکل های گوناگون وجود داشته است.

Read More

مبلمان کلاسیک

دوره مبلمان کلاسیک رنسانس: همراه با هنرهای دیگر ، رنسانس ایتالیایی قرن چهاردهم و پانزدهم یک تولد دوباره در طراحی مبلمان به شمار می رود و اغلب توسط سنت فرنگی الهام گرفته است. با آغاز قرن پانزدهم، رنسانس مشابه از فرهنگ، رخ داده است در شمال اروپا ، به خصوص در هلند، بلژیک و شمال

Read More

تاریخچه مبل کلاسیک - بخش 1 | طراحی مبلمان

تاریخچه مبل کلاسیک – بخش1 طراحی و ساخت مبلمان با توجه به مدارک و شواهد به جامانده از دوران نوسنگی نشان میدهد که از همان آغاز بشر دست به طراحی و ساخت مبلمان به شیوه های گوناگون نموده است به عنوان مثال می توان به نقاشی های روی دیوار در دوران نوسنگی ، نقاشی های

Read More

Login

Create an account

Lost your password?